ارسال درخواست تاکسی موتوری

مراحل ثبت درخواست
۱- گزینه الوتاکسی را انتخاب نمایید
۲-مبدا مورد نظر خود را روی نقشه پیدا کنید(مشخص کنید)
۳-با لمس دکمه جزئیات میتوانید پلاک،واحد،شماره فرستنده،نام فرستنده، و توضیحات جهت راهنمایی سفیر را کامل کرده و دکمه تایید مبدا را لمس کنید
۴-مقصد خود را روی نقشه پبدا کنید و جزئیات مورد نظر را کامل کنید
۵-قبل از ارسال درخواست با لمس دکمه تنظیمات میتوانید نوع پرداخت،طرف پرداخت،برگشت دارد یا ندارد،توقف و زمان ارسال درخواست را مشخص کرده و درخواست را ارسال کنید

فیلم آموزش ارسال درخواست
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!