نحوه تبدیل پرداخت نقدی به اعتباری

مراحل ثبت درخواست
۱-مبدا را مشخص کرده و تایید کنید
۲-مقصد را مشخص کرده و تایید کنید
۳-قبل از ارسال درخواست گزینه تنظیمات را لمس کنید
۴-با استفاده از گزینه هزینه حمل و نقل،نوع پرداخت خود را مشخص کنید
۵- وارد درگاه بانک شده و پرداخت را انجام دهید
فیلم آموزش
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!