درخواست سفرهایی که نیازبه همراه داشتن باکس دارد

سفیران گرامی در صورتی که گزینه باکس دارم خود را داخل برنامه فعال کنید درخواست های بیشتری با کرایه بالاتر برای شما ارسال می شودشما سفیران گرامی باید توجه داشته باشید در صورتی که وسیله نقلیه شما فاقد باکس باشد و این گزینه را فعال نمایید به دلیل اختلال در سفارشات شامل جریمه خواهید شد
در صورتی که با اطلاع از قوانین این سرویس گزینه باکس دارم خود را فعال نمودید از آن پس درخواست هایی که نیاز الزامی به باکس می باشد برای شما ارسال شده و می توانید از درآمد بیشتری برخوردار شوید

این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!