یکی از اقدامات رفاهی الوپیک برای شما عزیزان باشگاه سفیران است

  سفیر با اتمام هر سفر امتیازی از طرف شرکت الوپیک دریافت میکند که با مراجعه به باشگاه سفیران و خرج امتیاز میتواند از خدمات الوپیک در باشگاه سفیران بهرمند شود.

  شما عزیزان میتوانید با مراجعه به قسمت سفیران دربرنامه از امتیاز و سطح خود با خبر شوید
  سپس با لمس گزینه خرج امتیاز وارد باشگاه سفیران شوید و کارت تخفیف مورد نظر خور را انتخاب کنید در صورتی که امتیاز کافی را برای خرید کارت داشته باشید با تایید خرید پیامکی حاوی کد تخفیف کارت مد نظر برای شما ارسال میشود
  با لمس هر یک از کارتهای موجود در باشگاه اطلاعات کامل هر کارت نمایان میشود که با توجه به نیاز خود میتوانید آن را انتخاب کنید
  سفیران عزیز در نظر داشته باشید برای خرید از باشگاه باید دارای سه شرط زیر باشید:
  1.   امتیاز کافی را برای خرید کارت مورد نظر داشته باشید
  2.   در سی روز گذشته حد اقل یک درخواست موفق داشته باشید
  3. حساب کاربری شما مسدود نباشد