تضمین تحویل مرسوله

  شرکت الوپیک برای سهولت روند کار و افزایش اطمینان خاطر شما سفیران عزیز ، امکان عکس برداری از مرسولات را در هنگام دریافت مرسوله از مبدا و تحویل به مقصد ایجاد کرده است.شما سفیران عزیز می‌توانید در ابتدای سفر، عکس ثبت شده توسط مشتری را ببینید و خودتان نیز در زمان تحویل به مقصد از مرسوله عکس گرفته و در بخش "تضمین تحویل مرسوله" قرار دهید.

  عکس ثبت شده توسط مشتری و سفیر برای طرفین قابل مشاهده است و در صورت هرگونه ادعای خسارت و عدم تطابق از طرف مشتری، امکان پیگیری برای شما سفیران عزیز با مستندات کافی وجود خواهد داشت.

  نحوه عکس برداری توسط سفیر