به اداره پست مراجعه کردم،مرسوله مشتری بسته بندی مناسب ندارد

  مشتری را در جریان این موضوع قرار داده بعد از پرداخت هزینه توسط مشتری به شما ، اقدام به پرداخت هزینه بسته بندی نمایید

  مرسوله مشتری شکستنی و یا مایعات هست قابل جا به جایی نیست

  در صورتی که مرسوله را تحویل نگرفته اید به مشتری توضیح دهید که مرسوله جزو ممنوعات پستی میباشد و قابل جا به جایی نیست و درخواست لغو سفر را از مشتری بخواهید و در صورتی که تحویل گرفته اید و داخل دفتر پست هستید بعد از اطلاع به مشتری از کارشناس پست بخواهید عدم پذیرش را برای شما ثبت کند و به مبدا برگردید

  به اداره پست مراجعه کردم مرسوله مشتری را قبول نمی کنن

  در صورت وجود مشکل ، موضوع را با پشتیبانی چت در میان بگذارید

  به اداره پست مراجعه کردم شماره سفارش تایید نمی شود

  بعد از تحویل مرسوله به باجه الوپست شماره سفارش را کامل از ابتدا در اختیار کارمند پست قرار دهید در صورت عدم تایید با بخش پشتیبانی واحد چت ارتباط برقرار کنید

  به اداره پست نزدیک مبدا مراجعه کردم ولی پذیرش نمی کنن

  سفیر عزیز، بعد از برداشت مرسوله با توجه به آدرس نمایش داده شده در نرم افزار ( فقط اداره پست تعیین شده ) مراجعه کنید و به باجه الوپست تحویل دهید ، سپس شماره سفارش را در اختیار کارمند پست قرار دهید

  اداره پست بسته است

  بلافاصله موضوع را با پشتیبانی چت در میان بگذارید