به هیج عنوان دو درخواست همزمان انجام ندهید
  حساب کاربری خود را به شخص دیگری ندهید !!
  پیامک کد امنیتی که از سمت الوپیک ارسال میشود را به کسی ندهید...
  در صورت تغییروسیله نقلیه خود حتما به پشتیبانی در قسمت چت آنلاین اعلام کنید تا مراحل تغییر مشخصات انجام شود
  از جانب خود، هزینه ای برای مشتری پرداخت نکنید
  موقعیت مکانی خود را حین انجام درخواست خاموش نکنید
  شماره تلفنی که در سیستم ثبت کردین را خاموش نکنید
  بعد از اتمام درخواست با مشتری تماس نگیرید
  کارت به کارت را قبول نکنید
اطلاعات مشتری را به هیچ شخصی ندهید