میخواهم درخواست را لغو کنم

  لغو درخواست تا قبل از ثبت برداشت مرسوله امکانپذیراست . قبل از برداشت مرسوله با لمس گزینه لغو درخواست ، درخواست را لغو کنید ، اگر مشتری از انجام درخواست منصرف شد از او بخواهید تا با مراجعه به جزییات درخواست ، درخواست خود را لغو کند

  چطور میتوان معطلی به سفر اضافه کرد

  برای دریافت هزینه معطلی ، باید مراحل درخواست را به موقع ثبت کنید سپس از مشتری بخواهید تا معطلی شما را ثبت کند

  چطور درخواست را اعتباری کنم

  لطفا از مشتری درخواست کنید تا از طریق نرم افزار نوع پرداخت راتغییردهد، نحوه ارتباط با مشتری در تصویر زیر نمایش داده شده است

  چطور میتوان مقصد اضافه کرد

  اضافه یا حذف مقصد تنها بوسیله پشتیبانی انجام میشود ، توجه داشته باشید این امر تنها قبل از اتمام درخواست امکان پذیر هست و نهایتا تا 5 مقصد و برگشت اضافه میشود

  چطور برگشت اضافه یا حذف کنم

  لطفا از مشتری درخواست کنید تا از طریق نرم افزار برگشت را ثبت کند