آیا ثبت سفارش مشتری در ووکامرس از طریق صفحه‌ تسویه‌حساب فروشگاه به معنی ارسال سفارش الوپیک در همان لحظه است؟

  خیر. تنها به عنوان سفارشی جدید در ووکامرس ثبت شده و ثبت درخواست الوپیک تنها توسط مدیریت و پس از تایید سفارش امکان پذیرخواهد بود.

  چرا تاریخ‌ها در بخش تنظیمات افزونه و ثبت سفارش الوپیکی به میلادی درج شده؟

  برای شمسی سازی نیاز به نصب و فعال سازی افزونه رایگان wp-jalali است.

  چرا هزینه ثبت سفارش با الوپیک با هزینه‌ای که مشتری برای حمل و نقل پرداخت کرده است تفاوت دارد؟

  هزینه‌ها به صورت لحظه‌ای محاسبه و به مشتری و مدیریت نمایش داده خواهد شد.

  آیا می‌شود در افزونه ووکامرس کاری کرد که تغییر وضعیت سفارش الوپیک بر روی وضعیت سفارش ووکامرس تاثیر گذار نباشد؟

برای این امر کافی است گزینه‌ «تغییر وضعیت» از بخش «تنظیمات سفارش» در بخش تنظیمات افزونه را غیرفعال نمایید.