در هر ثبت سفارش ووکامرسی، مشتری باید اطلاعات خود را از اول بر روی نقشه مشخص نماید؟

خیر. کافی است در سفارش اول آدرس خود را در صفحه‌ تسویه‌حساب روی نقشه مشخص کنند، آدرس به عنوان آدرس حمل و نقل و صورت‌حساب پیش‌فرض در حساب کاربری ذخیره شده و در خرید‌های بعدی به شرط ورود به حساب کاربری، نیازی به وارد کردن مجدد مشخصات و انتخاب مجدد آدرس از روی نقشه نخواهد بود.