درخواست های الوپیک، الوتاکسی و الووانت را چگونه ثبت کنم؟

جهت ثبت درخواست پیک موتوری، سواری بار، تاکسی موتور و وانت پس از انتخاب سرویس مربوطه مراحل زیر را انجام دهید: (جهت معرفی هر سرویس اینجا را کلیک کنید.)

1- ثبت مبدا و مقاصد و اطلاعات تکمیلی: در اولین مرحله مبدا  و مقصد خود را انتخاب کنید. برای انتخاب آدرس به طور کلی 3 روش وجود دارد:

الف. انتخاب با حرکت پین روی نقشه

ب. جست و جوی مکان مورد نظر با کلیک بر روی ذره بین

ج. انتخاب از  آدرس های منتخب ذخیره شده با کلیک بر روی دکمه ستاره (آدرس های منتخب توسط خود کاربر به سیستم اضافه می شود. جهت مشاهده آموزش آدرس های منتخب اینجا را کلیک کنید.)

نکته: جهت راهنمایی بهتر سفیر و پشتیبانی الوپیک جزئیات هر آدرس را شامل پلاک، واحد، نام شخص، تلفن و توضیحات را وارد نمایید.
نکته: جهت نمایش تصویر مرسوله به سفیر در جزئیات مبدا امکان ثبت تصویر مرسوله نیز وجود دارد.
راهنمای صفحه انتخاب مبدا و مقصد در اپلیکیشن الوپیک<br>
راهنمای صفحه انتخاب مبدا و مقصد در اپلیکیشن الوپیک

کاربر پس از ثبت مبدا و اولین مقصد مجاز به اضافه نمودن 10 مقصد دیگر می باشد. در صورتی که تعداد مقصد های شما بیشتر از این تعداد می باشد سرویس انبوه الوپیک را انتخاب کنید.

2- انتخاب نوع وسیله نقلیه: پس انتخاب مبدا و مقصد ها و درج اطلاعات مورد نیاز با توجه به سرویس وسیله حمل و نقل مورد نظر خود را انتخاب نمایید. (جهت مشاهده سرویس ها و وسایل حمل و نقل الوپیک اینجا را کلیک نمایید.)

راهنمای صفحه انتخاب وسیله نقلیه و تنظیمات درخواست در اپلیکیشن الوپیک
راهنمای صفحه انتخاب وسیله نقلیه و تنظیمات درخواست در اپلیکیشن الوپیک

3- انتخاب تنظیمات درخواست: با کلیک بر روی گزینه تنظیمات امکان اضافه نمودن و تغییر موارد زیر وجود دارد:

نام توضیحات
هزینه حمل و نقلبه صورت کلی دو نوع پرداخت در الوپیک وجود دارد. 1- نقدی مبلغ به سفیر داده شود2- اعتبار حساب الوپیک شارژ شده و از طریق آن مبلغ درخواست پرداخت گردد.
طرف پرداخت به سفیردر صورت نقدی بودن درخواست و تک مقصده بودن امکان این وجود دارد که شخص مقصد مبلغ درخواست را پرداخت کند
برگشتاضافه نمودن برگشت به مبدا درخواست
توقفدر صورتی که مدت توقف سفیر در طول انجام درخواست بیشتر از میزان مجاز باشد باید مدت آن در این قسمت وارد گردد.مدت مجاز توقف در توضیحات همین بخش درج شده است.
رزرو درخواست برای آیندهدر صورتی که درخواست را برای آینده میخواهید ثبت کنید این گزینه را فعال نموده و زمان و تاریخ خود را وارد نمایید.

درخواست های الوپست را چگونه ثبت کنم؟

جهت ثبت درخواست الوپست پس از انتخاب سرویس مربوطه مراحل زیر را انجام دهید: (جهت معرفی سرویس اینجا را کلیک کنید.)

1- تعیین آدرس مبدا و مقصد: ابتدا محل دریافت بسته (مبدا) را همراه جزئیات آدرس انتخاب نمایید. جهت انتخاب آدرس مبدا سه روش زیر وجود دارد:

الف. انتخاب با حرکت پین روی نقشه

ب. جست و جوی مکان مورد نظر با کلیک بر روی ذره بین

ج. انتخاب از  آدرس های منتخب ذخیره شده با کلیک بر روی دکمه ستاره (آدرس های منتخب توسط خود کاربر به سیستم اضافه می شود. جهت مشاهده آموزش آدرس های منتخب اینجا را کلیک کنید.)

پس از آن شهر مقصد و جزئیات آدرس و شخص گیرنده را در قسمت آدرس مقصد وارد نمایید.

2- تعیین مشخصات مرسوله: در قدم بعدی موارد نوع مرسوله (پاکت یا بسته)، وزن مرسوله، ارزش مرسوله و توضیحات مربوط به آن را وارد نمایید.

نکته: ماکزیمم وزن مورد قبول توسط پست جمهوری اسلامی ایران برای پاکت 2 کیلوگرم و برای بسته 30 کیلوگرم می باشد.
نکته: وزن وارد شده نباید با وزن مرسوله بیش از 0.5 کیلوگرم تفاوت داشته باشد. در صورت مغایرت مرسوله توسط پست بازگشت داده خواهد شد.
راهنمای صفحه انتخاب آدرس و مشخصات مرسوله درخواست الوپست در اپلیکیشن الوپیک
راهنمای صفحه انتخاب آدرس و مشخصات مرسوله درخواست الوپست در اپلیکیشن الوپیک

3- انتخاب تنظیمات درخواست: تنظیمات درخواست الوپست شامل موارد زیر است:

نامتوضیحات
نوع بسته بندی پستدر صورتی که مرسوله شما نیاز به بسته بندی دارد یکی از موارد بسته بندی را انتخاب نمایید در غیر این صورت گزینه "به پاک نیازی نیست" یا "به بسته نیازی نیست" را انتخاب نمایید.
نوع مرسولهدر صورتی که ارزش مرسوله شما بیش از 800،000 تومان باشد این گزینه فعال شده و باید متناسب با مرسوله خود یکی از موارد را انتخاب نمایید.
نوع حمل و نقلبا توجه به وزن و نوع مرسوله شما این گزینه قابل انتخاب یا ثابت خواهد بود.
رزرو درخواست برای آیندهدر صورتی که درخواست را برای آینده میخواهید ثبت کنید این گزینه را فعال نموده و زمان و تاریخ خود را وارد نمایید.

4- تایید پیش فاکتور و ارسال درخواست: پس از مشاهده مبالغ درخواست خود را ارسال نمایید.

درخواست های الوفروش را چگونه ثبت کنم؟

جهت ثبت درخواست الوفروش پس از انتخاب سرویس مربوطه مراحل زیر را انجام دهید: (جهت معرفی سرویس اینجا را کلیک کنید.)

1- ثبت مبدا و مقاصد و اطلاعات تکمیلی: در اولین مرحله مبدا  و مقصد خود را انتخاب کنید. برای انتخاب آدرس به طور کلی 3 روش وجود دارد:

الف. انتخاب با حرکت پین روی نقشه

ب. جست و جوی مکان مورد نظر با کلیک بر روی ذره بین

ج. انتخاب از  آدرس های منتخب ذخیره شده با کلیک بر روی دکمه ستاره (آدرس های منتخب توسط خود کاربر به سیستم اضافه می شود. جهت مشاهده آموزش آدرس های منتخب اینجا را کلیک کنید.)

نکته: جهت راهنمایی بهتر سفیر و پشتیبانی الوپیک جزئیات هر آدرس را شامل پلاک، واحد، نام شخص، تلفن و توضیحات را وارد نمایید.
نکته: جهت نمایش تصویر مرسوله به سفیر در جزئیات مبدا امکان ثبت تصویر مرسوله نیز وجود دارد.

2- ورود مشخصات شما (فروشنده): کد ملی فروشنده و شماره شبایی که باید مبلغ به آن واریز شود و به نام فروشنده است را وارد نمایید.

نکته: پس از اولین درخواست این موارد ذخیره شده و نیازی به ورود دوباره آن نیست.

3- ورود مشخصات مرسوله: نوع دسته بندی مرسوله خود را انتخاب کنید، ارزش و محتویات آن را بنویسید.

وارد نمودن ارزش دقیق مرسوله جهت پرداخت توسط مقصد الزامی است. (پس از ثبت درخواست و تحویل مرسوله به سفیر  اس ام اس حاوی درگاه پرداخت برای مقصد شما ارسال خواهد شد و مقصد شما با پرداخت هزینه امکان دریافت مرسوله را از سفیر خواهد داشت. مبلغ مرسوله به کیف پول الوفروش شما اضافه خواهد شد)

راهنمای صفحه انتخاب آدرس و مشخصات مرسوله درخواست الوفروش در اپلیکیشن الوپیک
راهنمای صفحه انتخاب آدرس و مشخصات مرسوله درخواست الوفروش در اپلیکیشن الوپیک

4- انتخاب تنظیمات درخواست: تنظیمات درخواست الوفروش شامل موارد زیر است:

نامتوضیحات
نوع حمل و نقلانتخاب نوع وسیله حمل و نقل
هزینه حمل و نقلبه صورت کلی دو نوع پرداخت در الوپیک وجود دارد. 1- نقدی مبلغ به سفیر داده شود2- اعتبار حساب الوپیک شارژ شده و از طریق آن مبلغ درخواست پرداخت گردد.
طرف پرداخت به سفیردر صورت نقدی بودن درخواست و تک مقصده بودن امکان این وجود دارد که شخص مقصد مبلغ درخواست را پرداخت کند
برگشتاضافه نمودن برگشت به مبدا درخواست
توقفدر صورتی که مدت توقف سفیر در طول انجام درخواست بیشتر از میزان مجاز باشد باید مدت آن در این قسمت وارد گردد. مدت مجاز توقف در توضیحات همین بخش درج شده است.
رزرو درخواست برای آیندهدر صورتی که درخواست را برای آینده میخواهید ثبت کنید این گزینه را فعال نموده و زمان و تاریخ خود را وارد نمایید.

5- تایید پیش فاکتور و ارسال درخواست: پس از مشاهده مبالغ و جزئیات درخواست خود را ارسال نمایید.

درخواست های انبوه را چگونه ثبت کنم؟

جهت آموزش اینجا را کلیک کنید.